Studenten Net Twente making the net wiki work

Voorheen werd gebruik gemaakt van de bbt (Bestuurs beslissing tool), hiermee werden besluiten naar het publiek gecommuniceerd. Er is besloten geen gebruik meer te maken van deze tool maar wel de oude besluiten ergens te documenteren. Hieronder een lijst met Besluiten.

2008

04/03/08 - De abuse-afdeling van SNT kan prima zelfstandig de meldingen van verkeerd aangesloten routers afhandelen, het SNT bestuur hoeft hiervan niet op de hoogte te worden gesteld.

29/01/08 - Vanwege het veranderende aanbod binnen SNT van webhostingdiensten, besluit het bestuur om de overgebleven redirects van het oude guest-systeem op toffee/tilde per 1 mei uit te migreren

2007

10/04/07 - Niet-actieve leden die actief deelnemen aan een door SNT beheerd project mogen na toestemming van een bestuurder deelnemen aan uitjes.

03/01/07 - De guests die nu gebruik maken van de hosting via toffee worden nagekeken of deze nog in gebruik zijn. Alle gebruikers zullen worden gemaild, waarna ze 1 maand krijgen om hierop te reageren. Komt er geen reactie binnen de gestelde tijd, of is er geen werkend mailadres te achterhalen, dan zullen deze opgeruimd worden.

2006

05/06/06 - Alleen verenigingen, disputen en UT gerelateerde instanties mogen in WESP. Organisaties die nu al wel op toffee zitten, en geen vereniging, dispuut of UT gerelateerd zijn, mogen wel in WESP.

28/02/06 - We hebben besloten dat netwerkkaarten die langer dan 6 maanden geen DHCP lease opgehaald hebben, (automatisch) worden verwijderd uit RUN.

31/01/06 - Voor de verenigingsactiviteiten van SNT (denk hierbij aan WESP, FTP-server, en de SNT gamescommunity) zal sponsoring gezocht gaan worden.

2005

26/10/05 - We besluiten dat we voor disputen en andere niet-verenigings-guests niet per definitie 300MB in WESP sponsoren. Bij migratie uit toffee wordt het oude quotum overgezet, bij nieuwe guests handeren we in principe 20MB (een verdubbeling van de oorspronkelijke start-quota op toffee).

12/04/05 - We besluiten alle actieve leden onder NDA te gaan brengen. De vertrouwelijke aard van sommige informatie die over lijsten en in gesproken woord binnen SNT rondgaat, leidt ons hiertoe. We willen dat iedereen binnen 6 weken van nu onder NDA staat, mensen die daar niet mee instemmen worden actief lid af.

15/03/05 - Het overschot van 2004 bedraagt 2.6k Euro. We besluiten hiervan 1k Euro te reserveren voor onvoorziene uitgaven. De rest zal aangewend worden voor de inrichting van het nieuwe achterhok.

2004

30/11/04 - We besluiten dat we mensen die zich mbv een OneStrike uit qnet hebben gehaald, nooit meer handmatig door abuse in quarantaine worden teruggezet - onafhankelijk van het antwoord dat in de onestrike-response staat

10/11/04 - Naar aanleiding van een suggestie op de ALV van 01/11/04 is het volgende besloten ten aanzien van het vaststellen van de post onvoorziene uitgaven op de begroting: Er wordt een reserve opgebouwd voor onvoorziene uitgaven waarop een bedrag van 50% van de begroting van het verenigingsdeel hoort te staan. Wanneer dit bedrag er niet op staat, wordt jaarlijks 10% van de begroting van het verenigingsdeel begroot voor aanzuivering van deze reserve.

27/04/04 - Na discussie besluiten we het volgende: We zijn voor een blokkade van inkomende mail. Belangrijkste argument hiervoor is het gevaar van virii, met name voor de vele Outlook-variant gebruikers. We zijn voor een blokkade van uitgaande mail. Belangrijkste argument hiervoor is het voorkomen van uitgaande spam/virii, waarmee we op termijn willen voorkomen op een blacklist terecht te komen. Met deze besluiten denken we de beste beslissing voor de meerderheid van de leden te nemen. We denken dat de rest van de leden op langere termijn ook de voordelen zal bemerken, doordat de UT niet op blacklists van Spamcop-achtigen zal verschijnen.

07/04/04 - Er is besloten dat het is toegestaan om voor gameservers cnames aan te maken met de naam van het spel. Dit geldt alleen voor colo's die bij SNT hangen.

02/03/04 - Er is sinds heden een nieuwe commissie: de PR-Com. Deze commissie zal tot doel gaan hebben om het beleid zoals in het communcatieplan is vastgelegd te gaan uitvoeren. Haar belangrijkste taken zijn: voorlichtingsdagen, sponsoring, promotie activiteiten en de continuiteit van de berichten stroom naar (actieve) leden bewaken.

08/01/04 - De syscom mag indien nodig tot €50,- zelf benodigde dingen aanschaffen. (Liefst wel met notificatie van de penningmester). De penningmeester mag zonder het bestuur tot een bedrag van €150,- goedkeuren. Voor hogere bedragen is toestemming van de BV nodig.

07/01/04 - Er moet een quarantaine net komen die geblokkeerde mensen in een apart deel van het netwerk stopt en ze een persoonlijke internet pagina laat zien waarop staat waarom deze persoon is afgesloten en wat er gedaan moet worden om weer aangezet te worden. SNT gaat met actieve leden hier aan meehelpen dit te maken.

07/01/04 - Het bestuur is accoord dat het achterhok gaat verhuizen naar een nieuwe locatie in de bastille. Een gedeelde ruimte met een andere vereniging, maar wel meer zonlicht en relatief meer ruimte omdat we anders maar 14m2 mogen hebben.

07/01/04 - We vinden allah en god geen fijne hostnames. Hier willen we voortaan beter op gaan letten dat 't niet meer voor komt. Tegen de bestaande hostnames willen we hier niets actief tegen gaan doen. In de toekomst helpdeskers hier beter over gaan instueren. Voor merknamen als 't bedrijf erover gaat zeuren, bij allah en god als mensen er bezwaar tegen hebben.

07/01/04 - Axiepunten die een jaar blijven staan, levert een taart op voor het hele bestuur. (Per axiepunt!)

07/01/04 - Omdat er veel vragen zijn wordt een WLAN installatie als carry-in aangenomen. De kosten worden gesteld op €25,- . De klant kan wel gratis langskomen om de nieuwste software via een pendrive of cd-rom te copieeren.

07/01/04 - De computernaam policy is als volgt: Mensen met een a-record (registratie van de hostname) hebben ook recht op deze computernaam. Mensen zonder a-record moet de zelfde computernaam worden verzocht hun computernaam te wijzigen.

07/01/04 - Er is besloten dat de Helpdesk naar de ITShop gaat verhuizen vanwege een betere inloop, dichter bij ITShop en meer zonlicht.

bestuur/bbt.txt · Last modified: 2009/03/16 07:24 by jonah