Studenten Net Twente making the net wiki work

Doel

De Contract Controle Commissie (afgekort tot CCC) heeft tot doel het functioneren van de secretaris te controleren. In die zin verhoudt de CCC zich tot de secretaris zoals de KCC zich verhoudt tot de penningmeester.

De CCC is geen officiële commissie van SNT of de ALV en is er om te controleren of de kennisoverdracht van de nieuwe secretaris goed is verlopen en of de administratie voor de ALV op orde is.

Samenstelling

De CCC bestaat uit ongeveer 2 mensen. Het heeft de voorkeur om twee oud-secretarissen voor deze commissie aan te stellen, aangezien die zelf ervaring hebben met de taken en werkwijze van de secretaris.

Werkwijze

De CCC komt bij voorkeur 1 of 2 maanden na het aanstellen van een nieuwe secretaris bij elkaar. Er zal dan gecontroleerd worden of de nieuw afgesloten contracten op de juiste manier zijn afgesloten en of alles goed is geadministreerd.

Daarnaast kan er 6 weken voor de ALV nogmaals een controle plaatsvinden, waarbij gekeken wordt of de contracten-administratie nog steeds op orde is. Mocht dit nodig zijn, dan kan de CCC haar bevindingen met de ALV delen.

Tijdens een controle wordt steeksproefsgewijs gecontroleerd of een overeenkomst op alle fronten correct is geadministreerd. Hierbij moeten de daadwerkelijke afname, het contract in de map, de scan op de WESP-share en het overzicht op de wiki overeenkomen.

Taken voor de secretaris, voor een controle

  • Alle getekende contracten in de map.
  • Alle getekende contracten ingescand op de WESP-share.
  • Het contractenoverzicht op de wiki actueel.
  • Een overzicht van de WESP-, Hornet-, vcolo- en back-up-gebruikers opvragen bij de SysCom.
  • Een overzicht van de colo-gebruikers opvragen bij de ColoCom.
  • Een overzicht van alle contract templates naar de CCC sturen

Taken voor de CCC, tijdens een controle

  • Steeksproefsgewijs een gebruiker uit het overzicht kiezen en controleren of de overige documenten hiervan bestaan en actueel zijn.
  • Controleren of opzeggingen correct zijn geadministreerd.
  • De huidige contract-templates controleren en eventueel wijzigingen voordragen.
bestuur/ccc.txt · Last modified: 2018/12/07 11:59 by xadyab