Studenten Net Twente making the net wiki work

Colocation

De kern van het toekennen van Colocation is dat de partij niet-commercieel is en niet tot onder de organisatie van de UT valt.

Afstudeerders

Afstudeers horen bij ICTS omdat zij onder de hierarchie afstudeerder → vakgroep → faculteit vallen. De faculteiten zijn de opdrachtgevers van ICTS. Met Martin Bosker is in oktober 2009 de afspraak gemaakt dat deze mensen altijd naar ICTS doorverwezen kunnen worden.

StudentOndernemers

StudentOndernemers worden ondersteund door de UT. Alle extra faciliteiten dienen dan ook door de UT geregeld te worden en niet door SNT. Ze zijn dan ook zowel commercieel als organisatorisch onder de UT vallend.

bestuur/colos.txt · Last modified: 2009/11/04 15:39 by bedem