Studenten Net Twente making the net wiki work

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2018/12/24 20:37]
koen [Nieuwe wiki]
start [2020/03/18 10:32] (current)
silke [Nieuwe wiki]
Line 6: Line 6:
 Deze wiki is de vervanger van de oude SNT-wiki, niet meer bereikbaar op [[http://​oldwiki.snt.utwente.nl]]. Iedereen is inmiddels te laat om content over te zetten. Deze wiki is de vervanger van de oude SNT-wiki, niet meer bereikbaar op [[http://​oldwiki.snt.utwente.nl]]. Iedereen is inmiddels te laat om content over te zetten.
  
-Als actief-lid kun je inloggen met je **LDAP** username/​password. Dit is identiek aan wat je gebruikt om op Tilde en op de werkplekken in te loggen+Als actief-lid kun je inloggen met je **LDAP** username/​password. Dit is identiek aan wat je gebruikt om op Home en op de werkplekken in te loggen. Let op dat je deze //​lowercase//​ invult!
start.txt ยท Last modified: 2020/03/18 10:32 by silke
[unknown link type]Back to top